Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, trong những năm vừa qua Vingroup đã không ngừng đầu tư cho hoạt động Đào tạo và Phát triển nhằm tạo cơ hội cho CBNV phát triển khả năng và sự nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp có nguồn nhân tài cần thiết và thỏa mãn nguyện vọng phát triển nghề nghiệp của người lao động. Trong đó, hoạt động khảo sát, ghi nhận quan điểm, ý kiến, tâm tư nguyện vọng của từng Cán bộ nhân viên được Tập đoàn đề cao nhằm không ngừng cải tiến và hoàn thiện công tác đào tạo & phát triển.

Với mục tiêu đó, MCG đã phối hợp với Ban Nhân sự của Tập đoàn Vingroup thực hiện “Khảo sát nội bộ về xây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý cấp cao” nhằm đánh giá hiệu quả và mức độ hài lòng của cán bộ quản lý đối với thực tiễn công tác đào tạo và phát triển hiện tại của Tập đoàn. Khảo sát được thực hiện dưới dạng trực tuyến trên quy mô 150 cán bộ quản lý cấp cao đang công tác tại Văn phòng Tập đoàn và các đơn vị thành viên.