Công ty TNHH Song Minh thành lậ 6/5/2008 hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu, đại lý Hải quan, vận tải, dịch vụ logistics, tập trung chủ yếu ở các tỉnh/thành phố phía Bắc (Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định).
Trong những năm gần đây, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty tăng đều đặn. Công ty có thể mạnh là đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt tình, năng động. Trong thời gian sắp tới, Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch mở thêm nhánh đào tạo dịch vụ hải quan, xuất nhập khẩu.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm:
– Rà soát mô hình tổ chức, CNNV
– Thống nhất định hướng phát triển, mục tiêu chiến lược của tổ chức
– Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI
– Xây dựng công cụ hỗ trợ giao, đánh giá KPI
– Xây dựng cơ chế lương 3P
– Hỗ trợ chuyển xếp lương và tính lương theo nguyên tắc 3P