Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (Postef) được thành lập từ năm 1954, tiền thân là Nhà máy Thiết bị Bưu điện, được chuyển thành Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện năm 2004. Đến ngày 01/07/2005, Postef chính thức chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty cổ phần.
Hoạt động chính của công ty là kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu và cung cấp các thiết bị chuyên ngành bưu chính, viễn thông, điện tử tin học
Các sản phẩm của Công ty được thiết kế và sản xuất ra bởi đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ cao, giàu kinh nghiệm trên cơ sở hệ thống công nghệ hiện đại dây chuyền lắp ráp điện tử theo công nghệ SMT, hệ thống gia công cơ khí điều khiển tự động NC, CNC và hệ thống máy ép tự động nhựa.
Nhu cầu Tái cấu trúc công ty:
– Rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty
– Chuẩn hóa cách thức tổ chức công việc, chức năng nhiệm vụ các phòng ban và nhiệm vụ của các vị trí chức danh trong Công ty
– Chuẩn hóa các bản MTCV và tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí chức danh
Nhiệm vụ chính của MCG bao gồm:
1. Nghiên cứu tại bàn
– Mua báo cáo thị trường phân bón hữu cơ Việt Nam.
– Chuyển giao Báo cáo đã mua cho PVFCCo.
2. Nghiên cứu nguồn nguyên liệu và công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ hàm lượng cao
– Lên danh sách và thu thập số liệu của các nhà cung cấp nguyên liệu.
– Phỏng vấn các nhà cung cấp theo mẫu phỏng vấn đã được PVFCCo phê duyệt để đưa ra kết luận về năng suất, khả năng cung ứng nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ quy mô công nghiệp.
– Nghiên cứu, thu thập thông tin từ các báo cáo, nguồn thông tin về các công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ đang được sử dụng trên thế giới và nhiều nhất tại Việt Nam
3. Phỏng vấn sâu
– Xây dựng mẫu phỏng vấn phù hợp với các đối tượng: đơn vị lớn có nguồn nguyên liệu hữu cơ đã lựa chọn, nhà sản xuất, nhà cung ứng và sử dụng phân bón hữu cơ tại Việt Nam.
– Phỏng vấn chuyên sâu các đối tượng theo mẫu đã được PVFCCo phê duyệt
4. Tổng hợp, xử lý số liệu, viết báo cáo tổng hợp