Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và hoát chất. Hoạt động sản xuất chính của Tổng Công ty được tiến hành tại Nhà máy đạm Phú Mỹ và hoạt động kinh doanh trải rộng khắp các vùng canh tác nông nghiệp và cây công nghiệp trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
Mục tiêu chiến lược của PVFCCo là:
– Giai đoạn 2017-2020: Duy trì vị thế của PVFCCo là doanh nghiệp phân bón số 1 trong nước;
Phát triển lĩnh vực sản xuất hóa chất, tập trung vào lĩnh vực hóa dầu.
– Đến năm 2020 doanh thu từ lĩnh vực hóa chất chiếm 50% tổng doanh thu
– Đến năm 2025: Tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất phân bón, hóa chất có công nghệ hiện đại và trình độ quản lý tiên tiến để đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường phân phối phân bón, hóa chất ra các nước trong khu vực cũng như trên thế giới nhằm phát triển đưa PVFCCo trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất với công nghệ cao trong khu vực Đông Nam Á, đứng trong Top 10 trong khu vực về sản lượng sản xuất
– Đến năm 2035: Phấn đấu trở thành doanh nghiệp có quy mô nằm trong Top 10 ở khu vực Châu Á trong ngành phân bón, hóa chất
Ban lãnh đạo PVFCCo đã hoạch định rõ ràng sứ mệnh, tầm nhìn của Tổng Công ty và đã xây dựng chiến lược tổng thể, xác định các phương hướng và mục tiêu kinh doanh các giai đoạn đến 2020, 2025 và tầm nhìn 2035
Chính vì vậy, Chiến lược nghiên cứu phát triển cần xây dựng đảm bảo hỗ trợ việc thực hiện chiến lược kinh doanh và hài hòa với các chiến lược sản phẩm – thị trường, Chiến lược tài chính, Chiến lược NNL… MCG đã trở thành đối tác của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) trong dự án “Xây dựng Chiến lược Nghiên cứu phát triển giai đoạn 2018-2025 và định hướng 2035”.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm:

– Tập hợp tài liệu, thu thập thông tin, dữ liệu liên quan đến nội dung tư vấn từ các nguồn bên ngoài và nội bộ PVFCCo;
– Xây dựng bảng hỏi/nội dung phỏng vấn/trao đổi với đội ngũ các nhà quản lý và lãnh đạo và chuyên gia
– Xây dựng Đề cương báo cáo tư vấn chi tiết và Kế hoạch tiến độ thực hiện dự án tư vấn;
– Thực hiện các cuộc phỏng vấn/trao đổi với các nhà lãnh đạo/quản lý và chuyên gia
– Thực hiện các chuyến đi khảo sát thực tế hệ thống đại lý, kho cảng, làm việc với các công ty vùng miền, các đối tác liên kết;
– Nghiên cứu, rà soát các Quy hoạch ngành, Chiến lược, Kế hoạch liên quan, báo cáo đánh giá hiện trạng công tác nghiên cứu phát triển … , phân tích các tài liệu, thông tin, tư liệu, văn bản
– Trao đổi, phản biện nội dung báo cáo đánh giá hiện trạng công tác nghiên cứu phát triển
– Thực hiện các cuộc phỏng vấn, trao đổi với các nhà quản lý, lãnh đạo và chuyên gia được. Đồng thời nghiên cứu các tư liệu để xác định được quan điểm chiến lược về đối tượng trọng tâm, ngành hàng ưu tiên, hình thức liên kết, tự nghiên cứu hay hợp tác trong nước, quốc tế, quan điểm về vốn;
– Xây dựng báo cáo phân tích bối cảnh ngoài nước, trong nước và trong Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam bao gồm phân tích xu hướng công nghệ, sản phẩm để làm cơ sở xây dựng Chiến lược. Trong đó đối với phân tích bối cảnh quốc tế, phải bao gồm có phân tích sâu về thương mại hóa chất phân bón Trung Quốc;
– Đưa ra các phân tích độc lập, xây dựng mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể tách riêng phân bón, hóa chất gắn với chiến lược phát triển và đưa ra kế hoạch hành động và giải pháp thực hiện, quản trị chiến lược;
– Đề xuất Chiến luợc Nghiên cứu phát triển giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến 2035 các giải pháp tổ chức thực hiện, tiêu chí đánh giá và quản trị rủi ro;
– Tổ chức hội thảo nội bộ PVFCCo, lấy ý kiến đóng góp và phản biện và hoàn thiện báo cáo cuối cùng.