Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (Postef) được thành lập từ năm 1954, tiền thân là Nhà máy Thiết bị Bưu điện, được chuyển thành Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện năm 2004. Đến ngày 01/07/2005, Postef chính thức chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty cổ phần.
Hoạt động chính của công ty là kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu và cung cấp các thiết bị chuyên ngành bưu chính, viễn thông, điện tử tin học
Các sản phẩm của Công ty được thiết kế và sản xuất ra bởi đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ cao, giàu kinh nghiệm trên cơ sở hệ thống công nghệ hiện đại dây chuyền lắp ráp điện tử theo công nghệ SMT, hệ thống gia công cơ khí điều khiển tự động NC, CNC và hệ thống máy ép tự động nhựa.
Nhu cầu Tái cấu trúc công ty:
– Rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty
– Chuẩn hóa cách thức tổ chức công việc, chức năng nhiệm vụ các phòng ban và nhiệm vụ của các vị trí chức danh trong Công ty
– Chuẩn hóa các bản MTCV và tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí chức danh
– Thực hiện rà soát đánh giá hiện trạng của Công ty theo mô hình đánh giá 7S của Mc.Kinsey
– Thống nhất mô hình Kinh doanh, định hướng chiến lược và chuỗi giá trị của DN
– Xây dựng mô hình tổ chức tương lai & hiện tại của DN
Rà soát tính hợp lý, hệ thống hóa sơ đồ tổ chức và các chức danh của Công ty
– Xây dựng ma trận phân công trách nhiệm QLTS (*) và ma trận phân quyền cấp Công ty mẹ POSTEF
– Xây dựng ma trận phân công trách nhiệm QLTS (*) và ma trận phân quyền cho các Công ty con và Nhà máy
– Xây dựng ma trận phân công trách nhiệm QLTS (*) cho từng Ban chức năng tại Công ty mẹ và Phòng/Bộ phận chức năng tại các Công ty con/Chi nhánh/Nhà máy
– Xây dựng bản mô tả công việc cho các vị trí công việc trọng yếu