New World Fashion là tập đoàn cung cấp thời trang nữ hàng đầu có trụ sở chính tại Hải Phòng và Văn phòng đại điện – thiết kế tại London.New World Fashion có 5 nhà máy trên toàn quốc với tổng số gần 10.000 lao động. Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm may mặc cho các thương hiệu lớn, New World Fashion còn cung cấp cho thị trường các sản phẩm mang nhãn hiệu riêng.
Để cải thiện hiệu quả hoạt động, Ban quản lý dự án đã lựa chọn MCG để tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực và đánh giá thực hiện công việc KPI.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống phân công phân nhiệm và mô tả công việc cho các vị trí; (2) Xây dựng hệ thống đánh giá công việc KPIs cho toàn Tập đoàn, các bộ phận của Văn phòng Công ty và Nhà máy và cho từng vị trí công việc