Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Coop) là đơn vị đầu tư mạnh cho công tác bán lẻ. Các siêu thị Co.opmart lần lượt ra đời đánh dấu một giai đoạn phát triển quan trọng: hình thành chuỗi siêu thị mang thương hiệu Co.opmart. Tính đến 2018, Saigon Co.op đạt 100 siêu thị trên cả nước, hơn 600 điểm bán với hơn 1 triệu lượt khách hàng đến tham quan và mua sắm mỗi ngày.
Để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hoạt động kinh doanh, Saigon Coop quyết định thực hiện Chương trình Quản trị viên tập sự và lựa chọn MCG để hỗ trợ thực hiện hoạt động này.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Chuẩn hóa hệ thống tiêu chí tuyển chọn và phương pháp tuyển chọn các ứng cử viên Chương trình Quản trị viên tập sự; (2) Tham gia vào vòng kiểm tra làm việc và trình bày nhóm của Chương trình Tuyển chọn Quản trị viên tập sự; (3) Thiết kế chương trình huấn luyện, đào tạo Quản trị viên tập sự.