Công ty Cổ phần Eurowindow được thành lập năm 2002 và được biết đến là nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu tại Việt Nam với quy mô doanh thu xấp xỉ 5 nghìn tỷ đồng/năm. Để khẳng định vị thế, một trong các ưu tiêu của Công ty là mở rộng thị trường mới, phát triển khách hàng, gia tăng doanh thu, lợi nhuận và giữ vững thị phần tại các thị trường truyền thống.

Để thực hiện mục tiêu này Ban lãnh đạo Công ty đang xem xét điều chỉnh mô hình tổ chức Khối Kinh doanh theo hướng phân tách Khối Kinh doanh thành 2 mảng hoạt động là (i) Bán hàng vào các công trình, dự án và (ii) Tổ chức hệ thống phân phối để bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng. Do vậy, Công ty cần một đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để đồng hành cùng Công ty triển khai các công việc sau:
– Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các vị trí chức danh trong hai mảng (i) Bán hàng cho dự án và (ii) Bán hàng cho người sử dụng cuối cùng
– Xây dựng hệ thống khung năng lực cho Khối Kinh doanh của Công ty
– Xác định các yêu cầu năng lực cho từng vị trí chức danh thuộc cả hai mảng kinh doanh
– Thực hiện đánh giá năng lực của các nhân sự hiện tại để phân giao công việc cho hợp lý
– Xây dựng chương trình, lộ trình đào tạo, phát triển nhân viên kinh doanh