Đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2000, từ một doanh nghiệp nhỏ, trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, DEVYT đã vươn lên thành một tổ hợp các công ty kinh doanh độc lập, phát triển với quy mô chuyên nghiệp và không ngừng lớn mạnh. Các dịch vụ chính DEVYT cung cấp bao gồm sản xuất, quản lý và cho thuê văn phòng, giáo dục. Hiện tại, DEVYT đã khẳng định được tên tuổi và tầm vóc của mình, đồng thời cũng được đánh giá là một trong những công ty có chiến lược phát triển bền vững và năng động, có tiềm lực hội nhập quốc tế để vươn lên tầm khu vực và thế giới. MCG có cơ hội trở thành đối tác của DEVYT trong 02 dự án sau:
1. Dự án “Khảo sát đánh giá sơ bộ về hệ thống quản trị của các Công ty thành viên của DEVYT”.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Thiết kế câu hỏi khảo sát; (2) Tổ chức khảo sát Online và khảo sát giấy; (3) Khảo sát, phỏng vấn tại các công ty thành viên của DEVYT; (4) Phân tích dữ liệu và lập báo cáo.

2. Dự án “Xây dựng hệ thống quản trị cho Công ty mẹ Tập đoàn DEVYT”.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Module 1: Tư vấn về mô hình hoạt động của Công ty mẹ Tập đoàn DEVYT; (2) Module 2: Xây dựng hệ thống các quy chế, quy định, quy trình điều tiết các hoạt động chính của Công ty mẹ Tập đoàn DEVYT; (3) Module 3: Xây dựng Hệ thống lương, thưởng, phúc lợi và đãi ngộ toàn diện cho Tập đoàn; (3) Module 4: Xây dựng Hệ thống giao mục tiêu và đánh giá kết quả thực hiện công việc theo KPI cho Công ty mẹ.