Công ty TNHH Phát triển công nghệ Anh Kiệt (Anh Kiet Distribution) thành lập từ năm 2002, đã từng bước khẳng định được vị trí và uy tín của mình trên thị trường ở trong nước, cũng như sự tin tưởng của các đối tác là các Hãng sản xuất lớn trên thế giới trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục, thiết bị điện tử nghe nhìn, thiết bị chăm sóc sức khỏe. Anh Kiệt chuyên cung cấp các giải pháp và thiết bị phòng học ngoại ngữ, phòng học đa chức năng, phòng học thông minh, thiết bị nghe nhìn trong lĩnh vực giáo dục.
Anh Kiệt đã lựa chọn MCG làm đối tác để tư vấn xây dựng hệ thống quản trị Nguồn nhân lực.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Rà soát, hoàn thiện hệ thống chức năng nhiệm vụ phòng ban; (2) Xây dựng hệ thống MTCV cho các vị trí; (3) Xây dựng hệ thống lương thưởng cho Công ty; (4) Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc.