Tập đoàn Enplas được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1962, chuyên về sản xuất những sản phẩm nhựa, thiết bị bán dẫn và thiết bị quang học. Với chất lượng sản phẩm cao và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, Enplas đã xây dựng cho mình một thương hiệu riêng trong ngành sản xuất, kéo theo là sự thành lập chi nhánh ở khắp Nhật bản, châu Á và Mỹ. Đặt trụ sở ở Hà Nội, Enplas Việt Nam là một công ty con của Enlpas Nhật Bản, cũng chuyên về sản xuất thiết bị.
Enplas Việt Nam đã lựa chọn MCG là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn “Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị nhân lực”.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Xây dựng hệ thống phân cấp, hệ thống tiêu chuẩn chức danh & ma trận phân công nhiệm vụ QLTS cấp công ty (theo dòng chảy công việc của Công ty); (2) Xây dựng ma trận nhân nhiệm QLTS cấp Phòng Ban/ Đơn vị; (3) Hoàn thiện bản MTCV; (4) Xây dựng định mức nhân sự cho từng vị trí chức danh; (5) Xây dựng hệ thống Tiêu chuẩn năng lực; (6) Xây dựng hệ thống tiền lương theo nguyên tắc 3P và lộ trình sự nghiệp; (7) Hoàn thiện hệ thống đánh giá KQCV theo OKR hoặc KPI.