Nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu mới của thị trường, năm 2009 Công ty TNHH DVN Việt Nam đã ra đời và là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung cấp cỏ nhân tạo tại Việt Nam. DVN Việt Nam có Trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP HCM và Đà Nẵng, với thị phần đứng đầu ở cả 3 khu vực. Với mức doanh số phát triển nhanh chóng và ổn định qua từng năm, Công ty đã dần khẳng định được quyết sách kinh doanh và sự nhạy bén thị trường của Ban lãnh đạo và CBNV trong những năm khởi đầu rất ấn tượng.
Chưa hài lòng với những thành công đã có được, Ban lãnh đạo Công ty nhận thấy đây là thời điểm then chốt để chuẩn hóa bộ máy Quản trị – Tổ chức – Con người nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch quy mô và thách thức hơn trong tương lai.
DVN Việt Nam đã lựa chọn MCG làm đối tác để tư vấn tổ chức, cơ chế đãi ngộ, xây dựng kế hoạch kinh doanh, giao và quản lý mục tiêu theo KPIs.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Rà soát hệ thống Quản trị hiện tại của Công ty; (2) Văn bản hóa, làm rõ (i) Bộ máy tổ chức, phân công công việc và (ii) Tiêu chuẩn năng lực trong Công ty và các bộ phận dựa trên công cụ ma trận phân nhiệm RACI; (3) Xây dựng nguyên tắc xác định tổng quỹ lương, phương án phân phối quỹ tiền lương của DVN Việt Nam; (4) Xây dựng quy chế lương thưởng phúc lợi; (5) Xây dựng cơ sở dữ liệu nhân sự và file hỗ trợ tính toán và tổng hợp số liệu báo cáo lương, thưởng, biến động nhân sự cho Công ty; (6) Phối hợp với Ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng xây dựng Kế hoạch kinh doanh & Ngân sách hàng năm; (7) Xây dựng bộ chỉ tiêu KPI Cấp Công ty và cấp Bộ phận; (8) Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị định kỳ tuần/ tháng/ quý, hỗ trợ Ban lãnh đạo theo dõi các chỉ tiêu trọng yếu của Công ty.