Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam được chính thức thành lập từ năm 2004 trên cơ sở hoạt động liên doanh hợp tác chuyên ngành với Tập đoàn thiết kế Sunjin E&A (Hàn Quốc). Sunjin Việt Nam hiện nay có đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trong nước và quốc tế đông đảo, có trình độ chuyên môn cao và đang là đối tác quan trọng của rất nhiều các dự án tầm cỡ tại Việt Nam, Hàn Quốc và các quốc gia trong khu vực.
Sunjin Việt Nam đã lựa chọn MCG làm đối tác để khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên và xây dựng hệ thống đánh giá công việc KPI, cơ chế lương cho Bộ phận thiết kế của Công ty.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên; (2) Xây dựng hệ thống đánh giá công việc KPI và cơ chế lương cho Khối thiết kế: (i) Bộ KPI cấp phòng cho từng phòng; (ii) Bộ KPI cấp cá nhân cho từng vị trí công việc; (iii) Bộ công cụ hỗ trợ việc phân tích, tổng hợp đánh giá KQCV; (iv) Quy chế lương; (v) Công cụ hỗ trợ việc xếp lương, tính lương, nâng lương và lập các báo cáo về nhân sự, tiền lương.