Công ty kinh doanh BĐS Viglacera là một doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Viglacera, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư/ kinh doanh nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp. Sau 5 năm thành lập và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, Ban lãnh đạo VIR quyết định hợp tác với MCG nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh đồng bộ, bài bản cho 5 năm tiếp theo đồng thời hoàn thiện, chuyên nghiệp hóa hệ thống quản trị điều hành doanh nghiệp để có những bước phát triển về chất, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. CLKD là kim chỉ nam định hướng mọi hoạt động dài hạn của Công ty, là cơ sở xây dựng các chiến lược chức năng và kế hoạch hoạt động chi tiết ở cấp bộ phận (Nguồn nhân lực, Sản phẩm-thị trường, Tài chính, Nghiên cứu & Phát triển, Quản trị rủi ro).

Trong khuôn khổ dự án, MCG đã thực hiện nghiên cứu xu hướng thị trường và kỳ vọng của khách hàng thông qua phỏng vấn trực tiếp và phiếu điều tra.