Công ty kinh doanh BĐS Viglacera là một doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Viglacera, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư/ kinh doanh nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp. VIR đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận và nhận thấy cần hoàn thiện các quy trình kinh doanh của mình. VIR đã lựa chọn MCG làm đối tác để cùng thực hiện nhiệm vụ này.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Xây dựng các quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng của Khu Công nghiệp: Quy trình đón tiếp khách hàng tìm hiểu thông tin Khu công nghiệp; Quy trình xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khách hàng; Quy trình chăm sóc khách hàng (khách hàng tiềm năng và khách hàng đã đầu tư); (2) Xây dựng các quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng cho BĐS nhà ở: Quy định về tổ chức niêm yết, bán các căn hộ chung cư; Quy định về đón tiếp, chăm sóc khách hàng đến làm việc tại Sàn Giao dịch BĐS Viglacera; Quy định về việc “quản lý giỏ hàng”; Quy trình làm Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; Quy trình mở bán Dự án; Quy trình niêm yết dự án tài sàn; Quy trình theo dõi và thu hồi công nợ; Quy trình nghiệm thu – bàn giao nhà; Quy trình tổ chức sự kiện và tặng quà khách hàng.