Sun Group được thành lập tại Ukraine năm 1998 bởi những người Việt Nam trí tuệ, nhiệt huyết và yêu nước. Sun Group hoạt động trong các lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng, Giải trí, Bất động sản và Đầu tư xây dựng. Với 10 năm xây dựng và phát triển tại Việt Nam, Sun Group là Tập đoàn Việt Nam có những công trình đẳng cấp sánh ngang tầm quốc tế.
Với quy mô kinh doanh ngày càng phát triển, công tác nhân sự cũng ngày càng đóng vai trò then chốt. Do vậy, việc xây dựng công cụ và phương pháp xác định định biên là một nhiệm vụ cần thiết. Sun Group đã lựa chọn MCG là đối tác thực hiện nhiệm vụ này.
Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Xây dựng danh mục các Nghiệp vụ cho từng Khối SXKD trên cơ sở lập, phân tích mô hình chuỗi giá trị hoạt động của Sun Group và của từng Khối SXKD; (2) Xây dựng danh mục hệ thống Chức danh chuẩn cho từng Nghiệp vụ triển khai tại các Ban chức năng của Công ty mẹ Tập đoàn và của từng Khối SXKD; (3) Xây dựng danh mục các Chức năng công việc chuẩn cho từng Nghiệp vụ thuộc từng Khối SXKD; (4) Xây dựng danh mục các Yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định nội dung công việc, tần suất phải triển khai công việc và thời lượng triển khai công việc qua đó ảnh hưởng đến định biên nhân sự; (5) Xây dựng, hoàn thiện công cụ hỗ trợ xây dựng định biên; (6) Đào tạo, chuyển giao cho các Nhân sự thuộc Ban Dự án, “Tư lệnh Khối”, “Tư lệnh Vùng”, Phụ trách nhân sự của toàn bộ các Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) của Tập đoàn; (7) Phối hợp với nhóm dự án của Sun Group để rà soát định biên nhân sự 2019 & kế hoạch định biên 2020.