Công ty CP Nhựa Châu Âu (Europlast) là một trong 5 nhà sản xuất chất độn nhựa filler masterbatch hàng đầu thế giới. Sản phẩm chất độn nhựa mang nhãn hiệu Europlas của Nhựa Châu Âu-EuP là sự kết tinh của tài nguyên vô giá trong lòng đất Việt (những mỏ đá được hình thành qua hàng trăm triệu năm) với hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại của Châu Âu, và sức mạnh từ bàn tay, khối óc của hàng trăm cán bộ công nhân viên. Đó chính là nền tảng giúp sản phẩm Europlas được tin tưởng tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới.
Với Văn phòng chính tại Hà Nội và 3 nhà máy tại Hà Nam, Nghệ An và Hải Phòng, Europlast cấn chuẩn hóa hệ thống tiền lương áp dụng cho người lao động tại các nhà máy để đảm bảo công bằng, tạo động lực cho người lao động. Europlast đã chọn MCG làm đối tác để thực hiện công việc này.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Hoàn thiện hệ thống mô hình tổ chức, mô tả công việc và lưu đồ quy trình công việc tại Nhà máy; (2) Xây dựng hệ thống lương 3P áp dụng cho Người lao động tại các nhà máy; (3) Xây dựng nguyên tắc lập kế hoạch tiền lương của Nhà máy và xây dựng phương án thưởng (thưởng quý/ thưởng năm) cho NLĐ để gia tăng sự gắn kết của NLĐ; (4) Xây dựng nguyên tắc đánh giá hiệu quả làm việc của Nhà máy/ dây chuyền; (5) Xây dựng nguyên tắc đánh giá thái độ làm việc của NLĐ (Cụ thể bằng các hành vi và phương án lượng hóa); (6) Xây dựng công cụ hỗ trợ việc bố trí công nhân tại Nhà máy, theo dõi thông tin phục vụ việc tính lương; (7) Xây dựng công cụ tính lương và lập báo cáo thống kê chi phí nhân sự, tiền lương; (8) Đào tạo hướng dẫn Quản lý Nhà máy