Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ quản lý BĐS HOMECARE (HMS Property) còn là một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho các toà nhà, các khu đô thị và chung cư cao tầng. HMS Property là cầu nối thân thiện giữa người sử dụng và cuộc sống đô thị hiện đại, đem lại sự tiện ích cho mọi người.
Trong những năm gần đây, HMS Property ngày càng phát triển với nhiều dự án mới. Do vậy, HMS Property đã lựa chọn MCG làm đối tác để hoàn thiện các chuẩn mực phục vụ việc thành lập và hoạt động bộ máy phục vụ cho các dự án mới.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Xây dựng bộ quy trình chuẩn mực cho các mảng nghiệp vụ vận hành BĐS gồm: kỹ thuật, lễ tân – hành chính – chăm sóc khách hàng, an ninh, vệ sinh – cảnh quan; (2) Xây dựng quy trình setup bộ máy cho dự án mới: tuyển dụng/ luân chuyển; tiếp nhận, đào tạo nhân sự mới; mua sắm/ điều chuyển/ cấp phát tài sản, CCDC; tiếp nhận bàn giao; (3) Xây dựng hệ thống các Báo cáo quản trị tiêu chuẩn; (4) Xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ; (5) Xây dựng Quy chế Lương, Thưởng, Phúc lợi và Khen thưởng, Kỷ luật