Công ty CP Đầu tư & Phát triển BĐS An Gia tiền thân là đơn vị cung cấp dịch vụ bất động sản và hiện nay trở thành nhà phát triển dự án. Năm 2019, An Gia đã niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. An Gia có được sự đồng hành lâu dài của nhiều đối tác, từ những đơn vị quốc tế như Creed Group, Hoosiers đến những cái tên hàng đầu trong nước như Coteccons Group, Nam Hưng Land, Danh Khôi (DKRS)…
Để hoàn thiện hệ thống, An Gia đã lựa chịn MCG làm đối tác để hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp của mình.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Tối ưu hóa tổ chức và xây dựng hệ thống mô tả công việc: Rà soát sơ đồ tổ chức và định biên của Công ty; Xây dựng Ma trận phân nhiệm công việc RACI của các bộ phận; Xây dựng tài liệu quy định chức năng nhiệm vụ các bộ phận; Xây dựng MTCV cho các vị trí công việc; (2) Xây dựng hệ thống quản trị mục tiêu theo BSC-KPI và các báo cáo quản trị; (3) Xây dựng hệ thống lương – thưởng – phúc lợi: Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên với cơ chế lương – thưởng – phúc lợi; Rà soát và hoàn thiện cơ chế lương – thưởng – phúc lợi; Xây dựng công cụ tính lương, chi trả lương; (4) Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình tác nghiệp của Công ty.