Công ty cổ phần công nghệ MobiFone toàn cầu (MobiFone Global) được thành lập năm 2007, là Công ty con của Tổng Công ty viễn thông MobiFone. Kể từ khi thành lập tới nay, MobiFone Global đã phát triển mạnh mẽ ở thị trường trong nước và quốc tế. Tại nước ngoài, MobiFone Global đã thành lập các công ty con hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông và thành lập văn phòng đại diện tại Myanmar. Với Ban lãnh đạo có tầm nhìn và đội ngũ cán bộ trẻ, năng động; từ khi đi vào hoạt động, MobiFone Global liên tục tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng năm.
Với mong muốn hoàn thiện hoạt động quản trị, MobiFone Global đã lựa chọn MCG để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống đánh giá năng lực và xây dựng quy chế tiền lương 3P.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, chức năng bộ phận, hệ thống chức danh và MTCV; (2) Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực; (3) Nghiên cứu các vị trí công việc – Phân nhóm các vị trí công việc có cùng tính chất; (4) Xây dựng hệ thống thang – bảng lương cứng làm cơ sở đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN, CĐP; (5) Nguyên tắc sử dụng kết quả KPI tháng/ quý/ năm của cá nhân, Đơn vị và Công ty để điều tiết mức lương biến đổi của NLĐ trong tháng, quý, năm; (6) Văn bản hóa nguyên tắc trả lương theo KPI; (7) Xếp mức lương của từng NLĐ theo hệ thống mới; (8) Xây dựng công cụ trên Excel hỗ trợ việc tổng hợp kết quả KPI, tính lương hàng tháng và thống kê tiền lương của NLĐ theo các tháng.