Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) được thành lập ngày 28/12/2006 bởi một nhóm các chuyên gia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. TVSI hội tụ đầy đủ sức mạnh đến từ nhân lực, công nghệ và nguồn vốn. TVSI chú trọng phát triển theo hướng kinh doanh mới nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính trọn gói, dịch vụ môi giới chú trọng tới Khách hàng.
Để nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng, TVSI đã lựa chọn MCG làm đối tác để xây dựng Quy chế chăm sóc khách hàng.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: Xây dựng (1) Hệ thống nguyên tắc phân loại giá trị khách hàng; (2) Quy chế chính sách chăm sóc khách hàng đối với từng nhóm khách hàng; (3) Kết quả phân loại khách hàng tại thời điểm bàn giao kết quả; (4) Ước tính chi phí trực tiếp cho hoạt động chăm sóc khách hàng theo quy chế chăm sóc khách hàng mới; (5) Nguyên tắc phân loại môi giới và bộ định hướng hoạt động/ chuẩn mực hành vi cho cán bộ môi giới.