Công ty CP BĐS Thế kỷ (CENLAND) là được thành lập từ tháng 8/2001, hiện nay, CENLAND có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tiếp thị, môi giới bất động sản với hệ thống sàn giao dịch, sàn liên kết và nhiều cộng tác viên (Mentor – Connector) hoạt động trên khắp các tỉnh thành phố và các thị trường bất động sản trọng điểm trên cả nước. Năm 2018, Cenland chuẩn bị cho niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đã lựa chọn MCG làm đối tác để hoàn thiện hệ thống quản trị, sẵn sàng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Chuẩn hóa hệ thống tài liệu về tổ chức: (i) Quy chế tổ chức và hoạt động của CenLand; (ii) Ma trận QLTS quy định các nhóm nhiệm vụ trọng yếu và tổ chức phân công công việc giữa các Phòng/ Bộ phận; (iii) Ma trận phân quyền ra quyết định: Quy định quyền ra quyết định với các tác vụ điều hành hàng ngày tại Công ty; (iv) Ma trận QLTS cấp Phòng: Quy định các nhóm nhiệm vụ của Phòng và việc phân công công việc giữa các vị trí trong Phòng; (v) Mô tả công việc cho các vị trí công việc của Công ty; (2) Chuẩn hóa các quy trình tác nghiệp và biểu mẫu liên quan đến tài chính – kế toán, quản trị nhân sự, hành chính, IT, kinh doanh, Marketing.