Công ty CP Bất động sản Nam Hưng tiền thân là khối kinh doanh thuộc AN GIA INVESETMENT được thành lập từ năm 2008 chuyên đầu tư và phát triển các dự án nhà ở, căn hộ tập trung ở TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Phan Thiết và nhiều dự án căn hộ cao cấp. Mạnh sạn đầu tư cùng định hướng phát triển lâu dài, Nam Hưng đã tách ta hoạt động độc lập năm 2015.
Để hoàn thiện bộ máy của mình, Nam Hưng đã lựa chọn MCG làm đối tác để xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị của mình.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Chuẩn hóa/ văn bản hóa việc tổ chức, phân công công việc: Hệ thống Ma trận phân nhiệm (RACI) toàn công ty; Bản Mô tả công việc cho từng vị trí công việc; (2) Xây dựng hệ thống lương – thưởng – phúc lợi cho Công ty; (3) Xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ về: Tài chính – Kế toán; Hành chính – Nhân sự; Mau sắm.