Tập đoàn Mavin tiền thân là Công ty Liên doanh Austfeed, một dự án liên doanh giữa Việt Nam và Australia. Sau nhiều năm hoạt động, Tập đoàn Mavin đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường, được người chăn nuôi chấp nhận và đánh giá cao. Tập đoàn Mavin là Doanh nghiệp được tin cậy nhất về chuỗi giá trị “Từ Nông trại tới Bàn ăn”. Sứ mệnh của Tập đoàn là cung cấp những sản phẩm “Sạch từ nguồn”; mang lại cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn cho khách hàng. Ở bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, Mavin cũng đã và đang làm hết mình vì lợi ích của khách hàng, xã hội, vì sự phát triển bền vững của ngành Nông nghiệp Việt Nam.
Để năng cao kỹ năng xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho đội ngũ quản lý cấp cao của Tập đoàn, Mavvin đã lựa chọn MCG làm đối tác để đào tạo nội dung này.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Xây dựng tài liệu đào tạo; (2) Thực hiện đào tạo về xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho cấp lãnh đạo Tập đoàn Mavin trong 5 ngày