Năm 2003, Tổng công ty Sonadezi cùng với các đối tác đã thành lập Công ty CP Sonadezi Long Thành (SZL) để triển khai dự án KCN – Đô thị Long Thành một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Sau 16 năm hoạt động và phát triển, SZL đã từng bước phát triển và trở thành thương hiệu uy tín, khẳng định được vị thế trong lĩnh vực bất động sản tại Đồng Nai.
SZL mong muốn nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả công việc trong công ty. Do đó, MCG có cơ hội hợp tác với Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành trong dự án “Tư vấn Xây dựng hệ thống phân công nhiệm vụ và đánh giá kết quả công việc”.

MCG được lựa chọn thực hiện các công việc sau:
– Xây dựng hệ thống sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng ban, mô tả công việc của từng vị trí phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Doanh nghiệp
– Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc