Công ty cổ phần Silicon Design Solutions Việt Nam (eSilicon) là Công ty của Mỹ, chuyên thiết kế và sản xuất chip máy tính. eSilicon luôn hướng đến chế độ đãi ngộ và phúc lợi công bằng, dựa trên hiệu suất cũng như môi trường làm việc chuyên nghiệp cho cán bộ nhân viên. Do vậy, eSilicon đã lựa chọn MCG làm đối tác để xây dựng hệ thống ma trận công việc và cơ chế lương .

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Xây dựng hệ thống MTCV; (2) Đánh giá giá trị các vị trí công việc; (3) So sánh lương với thị trường; (3) Hoàn thiện hệ thống lương.