[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#555555″]1[/dropcap] Quản lý nhân sự

 • Quản lý tuyển dụng: Gửi thông báo tuyển dụng, lưu trữ CV ứng viên, sàng lọc ứng viên
 • Quản lý thông tin nhân sự: Dữ liệu nhân sự được quản lý tập trung, cập nhật đầy đủ và xuyên suốt quá trình từ khi là ứng viên đến khi kết thúc công việc tại tổ chức
 • Quản lý thời gian làm việc: Kết nối trực tiếp với các thiết bị chấm công, hỗ trợ chấm công qua GPS, chấm công qua wifi giúp tiết kiệm nguồn lực và tăng cường tính chính xác, minh bạch
 • Quản lý tiền lương: Quản lý ngân sách tiền lương, tính lương và gửi thông báo lương tự động

[space height=”20″]
[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#555555″]2[/dropcap] Quản lý kết quả công việc

 • Tùy chỉnh trong việc thiết lập và quản lý các chỉ tiêu đánh giá kết quả công việc theo mô hình KPI hoặc OKR
 • Thiết lập mục tiêu công việc và đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu công việc được giao
 • Quản lý kết quả công việc của cá nhân, bộ phận trong các kỳ đánh giá, so sánh và phân tích xu hướng

[space height=”20″]
[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#555555″]3[/dropcap] Quản lý năng lực thực hiện công việc

 • Tùy chỉnh trong việc xây dựng khung năng lực với các tiêu chí năng lực và thông tin đặc tả các cấp độ năng lực cho từng tiêu chí
 • Quản lý tiêu chuẩn năng lực áp dụng cho từng vị trí công việc
 • Hỗ trợ đánh giá năng lực thông qua hình thức đánh giá 360O
 • Quản lý hồ sơ năng lực của từng cá nhân, so sánh và phân tích khoảng trống năng lực, hỗ trợ việc lập kế hoạch đào tạo, phát triển