MCG Management Consulting

Được thành lập từ năm 2002, MCG là một trong số ít các công ty tư vấn quản lý hàng đầu của Việt Nam chuyên sâu về tư vấn cải tổ kinh tế trong các dự án phát triển, tư vấn phát triển tổ chức và tư vấn, đào tạo phát triển con người

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

[service_box style=”style-center style-above” icon_type=”icon_image” image=”239″ imagesize=”45×45″ title=”Tư vấn phát triển doanh nghiệp” desc=”Hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá hiện trạng hoạt động, thiết lập các mục tiêu phát triển trong tương lai và hoạch định những bước đi cần thiết trong việc xây dựng hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực để doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.” linktext=”https://mcg.com.vn/cac-dich-vu/tu-van-phat-trien-doanh-nghiep/” extra_class=”mb0″]
[service_box style=”style-center style-above” icon_type=”icon_image” image=”238″ imagesize=”45×45″ title=”Tư vấn dự án phát triển kinh tế” desc=”Hỗ trợ Chính phủ, các cơ quan chức năng và các tổ chức tài trợ đo lường và đánh giá hiệu quả của hệ thống khung pháp lý; tư vấn các giải pháp cải thiện các quy định pháp luật, thủ tục hành chính Nhà nước để hỗ trợ hiệu quả quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và sự phát triển của các doanh nghiệp.” linktext=”https://mcg.com.vn/cac-dich-vu/tu-van-cac-du-an-phat-trien-kinh-te/” extra_class=”mb0″]
[service_box style=”style-center style-above” icon_type=”icon_image” image=”578″ imagesize=”45×45″ title=”Business Boosting” desc=”Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s stand…” extra_class=”mb0″]
[service_box style=”style-center style-above” icon_type=”icon_image” image=”578″ imagesize=”45×45″ title=”Business Boosting” desc=”Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s stand…” extra_class=”mb0″]
[testimonial_carousel group=”%5B%7B%22description%22%3A%22Our%20Testimonials%22%2C%22name%22%3A%22CLIENT%20NAME%22%2C%22position%22%3A%22Designation%22%2C%22body%22%3A%22orem%20Ipsum%20is%20simply%20dummy%20text%20of%20the%20printing%20and%20typesetting%20industry.%20Lorem%20Ipsum%20has%20been%20the%20industry’s%20standard%20dummy%20text%20ever%20since%20the%201500s%2C%20when%20an%20unknown%20printer%20took%20a%20galley%20of%20type%20and%20scrambled%20it%20to%20make%20a%20type%20specimen%20book.%22%2C%22image%22%3A%22823%22%2C%22imageposition%22%3A%22bottom%22%2C%22textalign%22%3A%22uk-text-center%22%2C%22starrate%22%3A%224%22%7D%2C%7B%22description%22%3A%22Our%20Testimonials%22%2C%22name%22%3A%22CLIENT%20NAME%22%2C%22position%22%3A%22CEO%22%2C%22body%22%3A%22Lorem%20Ipsum%20is%20simply%20dummy%20text%20of%20the%20printing%20and%20typesetting%20industry.%20Lorem%20Ipsum%20has%20been%20the%20industry’s%20standard%20dummy%20text%20ever%20since%20the%201500s%2C%20when%20an%20unknown%20printer%20took%20a%20galley.%22%2C%22image%22%3A%22823%22%2C%22imageposition%22%3A%22bottom%22%2C%22textalign%22%3A%22uk-text-center%22%2C%22starrate%22%3A%225%22%7D%5D”]

CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

[completed_projects metastyle=”with-except” count=”20″]