[email protected] (024) 3935 0082 - 097 567 4766
default-logo

xuanPhùng Thanh Xuân – Chuyên gia Tư vấn cao cấp, Tư vấn dự án phát triển kinh tế

Chị Xuân có trên 12 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án phát triển, trong đó có 7 năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế và Việt Nam, hai năm kinh nghiệm làm việc cho các cơ quan chính phủ.

Chị có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, thương mại quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân. Tại MCG, chị tham gia tư vấn cho các chương trình phát triển doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực: giám sát và đánh giá dự án, quản lý dự án, nghiên cứu và phân tích môi trường đầu tư…

Chị Xuân là thạc sĩ quản trị kinh Doanh, trường Đại học Latrobe (Úc).

Nguyễn Thu Hương – Chuyên gia Tư vấn cao cấp, Tư vấn phát triển doanh nghiệp

Chị Hương có trên 9 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực phát triển chiến lược tổ chức, tái cơ cấu doanh nghiệp và xây dựng hệ thống các quy trình quản trị.

Hiện tại, chị tham gia nhiều dự án phát triển nguồn nhân lực và tái cơ cấu cụ thể trong các lĩnh vực như hoạch định chiến lược công ty, thiết kế tổ chức, xây dựng quy trình, chính sách quản lý của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sản xuất và đầu tư bất động sản.

Chị Hương tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học YuanZe (Đài Loan).

kim anhNguyễn Kim Anh – Chuyên gia Tư vấn cao cấp, Tư vấn phát triển doanh nghiệp

Các lĩnh vực chuyên môn chính của anh Kim Anh là xây dựng hệ thống quản lý và phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa các qui trình quản lý nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống lương.

Hiện tại, anh đang tham gia vào một số dự án trong các lĩnh vực như xây dựng quy trình, chính sách quản lý nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế lương, thưởng và các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Anh Kim Anh là Cử nhân Quản trị Kinh Doanh Trường Đại Học Bradford, Vương quốc Anh.

Nguyễn Hà Thanh – Chuyên gia Tư vấn cao cấp, Tư vấn nâng cao hiệu quả NNL

Chị Thanh có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm làm việc cho các tổ chức trong và ngoài nước. Chị có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực đào tạo, quản lý nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh.

Chị Thanh đã tư vấn cho các chương trình về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm các hệ thống nhân sự, lương thưởng, chính sách nhân sự, đánh giá năng lực, quan hệ lao động và các lĩnh vực khác. Chị Thanh cũng đã tham gia nhiều dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ như: Dự án đào tạo về Đấu thầu và quản lý tài chính, Quản lý dự án cho Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên; Xây dựng chiến lược Nguồn nhân lực và đào tạo nâng cao cho Bệnh viện đa khoa Phú Yên  và Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc – Nghệ An (GIZ), Văn bản hóa những thực hành tốt trong việc trợ giúp người khuyết tật tiếp cận với đào tạo nghề và việc làm (CRS) …

Chị Thanh là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Troy (Hoa Kỳ).

Nguyễn Việt Thanh – Chuyên gia tư vấn, Tư vấn phát triển doanh nghiệp

Anh Thanh có trên 8 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực phát triển chiến lược tổ chức, tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng hệ thống lương thưởng và xây dựng hệ thống các quy trình quản trị.

Anh Thanh đã tham gia thực hiện khảo sát trực tuyến cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều dự án phát triển cộng đồng cũng như cho doanh nghiệp như: dự án Xây dựng kế hoạch Chiến lược Nguồn nhân lực cho 26 Bệnh viện tại 5 tỉnh – Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh” – GIZ; dự án Xây dựng cơ chế lương thưởng đãi ngộ, Công ty Cổ phần Du lịch Việt nam – Hà Nội; Dự án “Xây dựng cơ chế lương thưởng đãi ngộ, bản đồ chiến lược BSC-KPIs” của công ty cổ phần X20 – Xí nghiệp dệt Nam Định; Dự án Rà soát và đánh giá hiện trạng quản trị & Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Thiết bị Phụ tùng An Phát,….

Anh Thanh là Thạc sỹ Quản trị nhân sự, trường Đại học Marshall (Hoa Kỳ)..

Đoàn Khánh Linh – Chuyên gia tư vấn, Tư vấn dự án phát triển kinh tế

Lĩnh vực chuyên môn của chị Linh là tư vấn cho các dự án và chương trình phát triển kinh tế tại Việt Nam.

Chị có kiến thức chuyên sâu về phát triển kinh tế quốc tế và khu vực tư nhân. Trong thời gian làm việc tại MCG, chị tích cực tham gia vào các dự án phát triển được tài trợ bởi tổ chức trong nước và quốc tế và đảm nhiệm các vai trò triển khai dự án, nghiên cứu thị trường, khảo sát và điều tra, và hỗ trợ tổ chức hội thảo/sự kiện liên quan. Trước khi gia nhập MCG, chị Linh đã tham gia vào nhiều dự án phát triển kinh tế với tư cách là Trợ lý dự án tại Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chị Linh tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam).

Nguyễn Thanh Huyền – Chuyên gia tư vấn, Tư vấn nâng cao hiệu quả NNL

Trong thời gian làm việc tại MCG, chị Huyền đã tham gia vào nhiều dự án đào tạo cũng như dự án phát triển như: các khóa đào tạo cho Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, Dự án đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo của NEC, Dự án Tăng cường Hệ thống Y tế tuyến tỉnh, Dự án xây dựng cẩm nang hướng dẫn thực hiện dự án,… Nhiệm vụ chính của chị là thu thập và nghiên cứu tài liệu triển khai dự án, hỗ trợ rà soát và dịch báo cáo tổng kết, hỗ trợ nghiên cứu xây dựng tài liệu đào tạo,…
Chị Huyền tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý Quốc tế trường Royal Holloway (Vương quốc Anh)

Hoàng Tiến Thành –  Chuyên gia tư vấn, Tư vấn phát triển doanh nghiệp

Anh Thành được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, ngân hàng và có 6 năm kinh nghiệm làm việc. Tại MCG, anh Thành đã tham gia một số dự án về xây dựng quy trình, tái cơ cấu tổ chức, tư vấn về phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh như: Rà soát, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, hoàn thiện hệ thống tài liệu quy định chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, tiêu chuẩn năng lực cho Công ty mẹ – Tổng công ty Viglacera;Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nội bộ cho công ty TNHH thiết bị phụ tùng An Phát.

Anh Thành là Thạc sỹ tài chính trường Đại học Portsmouth (Vương Quốc Anh).

Lê Ngọc Hà – Chuyên gia tư vấn, Tư vấn phát triển doanh nghiệp

Với chức vụ Tư vấn tại MCG, Hà hiện tại đang đảm nhiệm các công việc chính như: xây dựng tài liệu đào tạo, tham gia trợ giảng, giám sát các khóa đào tạo nâng cao năng lực của dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (2013-2019); phát triển công cụ và thực hiện khảo sát trực tuyến về nhu cầu đào tạo, khảo sát rà soát các chính sách, quy định về nhân sự. Ngoài ra, Hà cũng đa tham gia tổng hợp, phân tích số liệu, và viết báo cáo cho các dự án: Tăng Cường Hệ Thống Y Tế – Phát triển kế hoạch chiến lược nguồn nhân lực cho các Bệnh viện tuyến tỉnh, GIZ, 2015; Dự Án đánh giá sự cần thiết cho Luật hỗ trợ của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam – ADB, 2015; Dự án đánh giá cuối kì của VBCF (2013 – 2015); …

Hà là cử nhân Quản trị Kinh doanh của  trường Đại học Northumbria (Vương quốc Anh)

 

Lê Nguyên Thảo – Chuyên gia tư vấn, Tư vấn phát triển doanh nghiệp

Trước khi gia nhập MCG, chị Nguyên Thảo có trên 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và kế toán tổng hợp tại Công ty chứng khoán, Công ty thương mại dịch vụ.

Tại MCG, chị đã tham gia các dự án tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá, lương thưởng và xây dựng các quy trình vận hành, quy trình quản lý nhân sự, quy trình đào tạo, quy trình tuyển dụng… cho các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề khác nhau như y dược, chuỗi bán lẻ, bất động sản, giáo dục…

Chị Nguyên Thảo là Cử nhân Tài chính Ngân hàng và Ngoại ngữ.

Nguyễn Thanh Tùng – Chuyên gia tư vấn, Tư vấn phát triển doanh nghiệp

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân tài chính Doanh nghiệp, anh Tùng đã tham gia hỗ trợ đội ngũ tư vấn và đào tạo nâng cao năng lực cho nhiều dự án như: “Chương trình đào tạo Giám đốc Đào tạo & Phát triển – FPT School of Business”, Hỗ trợ đào tạo xây dựng chiến lược cho các bệnh viện tài trợ bởi GIZ… Anh đã có 5 năm kinh nghiệm tham gia tư vấn cho rất nhiều các dự án phát triển về nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống đánh giá, lương thưởng và xây dựng các quy trình quản lý nhân sự, quy trình đào tạo, quy trình tuyển dụng các tập đoàn lớn như NHG, HBU, An Gia Investment, Viglacera,…

Anh Tùng là Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam)

Nguyễn Hương Giang – Chuyên gia tư vấn, Tư vấn phát triển doanh nghiệp

Chị Giang được đào tạo chuyên sâu về hoạt động của các doanh nghiệp đa quốc gia, nghiên cứu, xây dựng và tái cơ cấu các mô hình kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thương mại đa dạng. Tại MCG, chị Giang đã tham gia nhiều dự án phát triển kinh tế, nghiên cứu thị trường, cơ cấu nhân sự và phát triển nguồn nhân lực.
Chị Giang là Thạc sỹ Nghiên cứu Doanh nghiệp và Quản trị Chiến lược và là Cử nhân Kinh tế trường Đại học Manchester (Vương Quốc Anh).

 

Nguyễn Thế Huy – Chuyên gia tư vấn, Tư vấn phát triển doanh nghiệp

Trước khi gia nhập MCG, Anh Huy có hơn 7 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí quản lý, phát triển khách hàng, hoạch định chiến lược tiếp thị và kinh doanh, xây dựng chiến lược kênh phân phối tại các tập đoàn đa quốc gia như: Suntory Pepsico Vietnam Beverages, Unilever Viet Nam, Panasonic Sales Vietnam. Ngoài ra, Anh Huy cũng tốt nghiệp chương trình “Nhà lãnh đạo tương lai” của Suntory Pepsico Vietnam Beverages năm 2012.

Tại MCG, Anh Huy đã tham gia tư vấn các dự án về quản trị nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống thiết kế công việc của Tổ chức, xây dựng các quy trình tác nghiệp, xây dựng hệ thống đánh giá tiêu chuẩn năng lực, đánh giá kết quả công việc…

Anh Huy là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của trường Kinh doanh Solvay (Universite Libre de Bruxelles) – Vương quốc Bỉ và là Cử nhân Quản trị kinh doanh trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

 Dương Nghiệp Hoàng – Chuyên gia tư vấn, Tư vấn phát triển doanh nghiệp

Trước khi gia nhập MCG, Anh Hoàng có hơn 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí phát triển khách hàng, tuyển dụng và xây dựng chiến lược phát triển các thành viên nội bộ của tổ chức sinh viên AIESEC và tham gia vào ban tổ chức các dự án để nâng cao khả năng lãnh đạo cho giới trẻ như Vietnam Youth Icon, Global Passport, Step Out, Youth Speak Forum. Anh Hoàng hiện vẫn đang là Phó chủ tịch ban nhân sự của AIESEC – Tổ chức sinh viên lớn nhất thế giới tại Việt Nam.

Tại MCG, Hoàng đã tham gia các dự án về Thiết kế và xây dựng phần mềm quản trị nguồn nhân lực (HRIS), Xây dựng hệ thống thiết kế công việc của Tổ chức, Xây dựng các quy trình tác nghiệp, Xây dựng hệ thống đánh giá tiêu chuẩn năng lực, đánh giá kết quả công việc.

Anh Hoàng là Cử nhân Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.