Horenso – Phương pháp làm việc nhóm thần kỳ của người Nhật

Đối với người Nhật, phương pháp Horenso không chỉ là một phương pháp truyền thông, liên lạc nội bộ khi làm việc nhóm, mà nó còn là một nét văn hóa đặc trưng. Chắc hẳn các bạn cũng biết Nhật Bản vốn là một nước nghèo về tài nguyên, thường xuyên gặp động đất và…