Nguyên tắc tạo dựng sự thành công cho nhân viên (Phần 1)

Ai cũng hiểu rằng, việc giúp đỡ nhân viên đề ra mục tiêu và đạt được nó là một phần không thể thiếu trong công việc của các nhà quản lý. Dù lớn dù nhỏ, các nhân viên đều muốn thấy được sự đóng góp của mình trong những mục tiêu chung của công ty.…