mcg@mcg.vn (04) 3935 0082

default-logo

  • Sứ mệnh của chúng tôi

    Chúng tôi cam kết đóng góp vào sự tăng trưởng và thành công của doanh nghiệp thông qua các giải pháp và dịch vụ thúc đẩy phát triển và thịnh vượng.
  • Tầm nhìn chiến lược

    Qua mỗi dự án tư vấn, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn ngày càng hoàn thiện.
Tư vấn phát triển doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng xác định hiện trạng và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong tương lai và giúp lãnh đạo doanh nghiệp hoạch định những bước đi cần thiết để đạt được những mục tiêu đó.
Tư vấn nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực
Các chuyên gia tư vấn hàng đầu sẽ hỗ trợ khách hàng định hướng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh, cùng với họ phát triển cơ sở hạ tầng nhân sự cũng như năng lực vận hành.
Tư vấn các dự án phát triển kinh tế
Công ty MCG cung cấp các dịch vụ gồm: cải thiện các qui định và khung pháp lý, lên kế hoạch cho các lĩnh vực kinh tế then chốt, tái cơ cấu các doanh nghiệp, sự phát triển của các doanh nghiệp...
Học viện Phát triển Nguồn nhân lực MCG
Học viện Phát triển Nguồn nhân lực MCG là một trong những học viện hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Học viện áp dụng “mô hình huấn luyện” đảm bảo cho học viên có thể ứng dụng những nội dung khóa học vào chính doanh nghiệp của mình nhằm xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực hoàn thiện cho doanh nghiệp.

Các dự án tiêu biểu

Tin tức mới nhất

Cơ hội thực tập tại MCG

Công ty Tư vấn Quản lý MCG hiện đang tuyển thực tập sinh toàn thời gian, hỗ trợ công...
Read More →

Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin doanh nghiệp tại Việt Nam (TRAC VN 2017)

Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp tại Việt Nam (TRAC VN...
Read More →

Workshop: Nhóm hành vi DISC và cách thức áp dụng vào thực tế – Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long

Tiếp nối sau thành công của các buổi Workshop về ma trận phân nhiệm (QLTS) và công cụ...
Read More →