[email protected] (024) 3935 0082 - 097 567 4766

default-logo

Sứ mệnh của chúng tôi

Chúng tôi cam kết đóng góp vào sự tăng trưởng và thành công của doanh nghiệp thông qua các giải pháp và dịch vụ thúc đẩy phát triển và thịnh vượng.

Tầm nhìn chiến lược

Qua mỗi dự án tư vấn, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn ngày càng hoàn thiện.
Tư vấn phát triển doanh nghiệp
Hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá hiện trạng hoạt động, thiết lập các mục tiêu phát triển trong tương lai và hoạch định những bước đi cần thiết trong việc xây dựng hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực để doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.
Tư vấn dự án phát triển kinh tế
Hỗ trợ Chính phủ, các cơ quan chức năng và các tổ chức tài trợ đo lường và đánh giá hiệu quả của hệ thống khung pháp lý; tư vấn các giải pháp cải thiện các quy định pháp luật, thủ tục hành chính Nhà nước để hỗ trợ hiệu quả quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và sự phát triển của các doanh nghiệp.
Đào tạo và phát triển nhân tài
Hỗ trợ Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và tổ chức các chương trình đào tạo dựa trện nguyên tắc “lấy người học làm trung tâm – lấy thực tiễn làm nền tảng”
Phần mềm Quản trị nhân sự
iPeopleX là phần mềm quản trị nhân sự đa ngôn ngữ, đa nền tảng với chất lượng cao cho iOS, OS, X, Android và Windows. iPeopleX mang lại giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực.

Khởi động dự án xây dựng hệ thống khung năng lực cho đội ngũ kinh doanh của Công ty CP Eurowindow

Chiều ngày 5/11 vừa qua, chương trình khởi động dự án “Xây dựng hệ thống khung năng lực cho đội ngũ kinh

Tư vấn MCG hỗ trợ Văn phòng Chính phủ xây dựng công cụ cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Chiều 30/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạ

Công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2018

  Cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc

Bến Thành TSC chú trọng nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý

Trong khuôn khổ chương trình tư vấn và đào tạo về Hệ thống nhân sự và Đánh giá thực hiện công việc, tuần vừa qua,

MCG tư vấn hoàn thiện bộ máy tổ chức cho chuỗi phòng tập thể hình Swequity Ultimate Fitness

Nguyễn Hoàng Trí Dũng – Founder của Swequity là đại diện cho lớp lãnh đạo trẻ của những doanh nghiệp Start-up

MCG thực hiện khảo sát Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI)

Công ty Tư vấn quản lý MCG (MCG) được lựa chọn là đơn vị tư vấn tiến hành thực hiện khảo sát Chỉ số đánh giá ch

MCG cam kết hỗ trợ khách hàng sau tư vấn

Sau khi kết thúc Dự án “Xây dựng hệ thống quy trình hoạt động; Cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ và KPIs”, nhận đượ

MCG hỗ trợ IFC đánh giá cuối kỳ dự án đơn giản hoá hệ thống thuế ở Việt Nam và Lào

Chương trình thuế ở các nước tiểu vùng sông Mê-kông, bao gồm dự án “Đơn giản hoá hệ thống thuế ở Việt Nam và Lào”

Khởi động Dự án “Phân tích thị trường và nguồn tài trợ” cho tổ chức CARE Việt Nam

Ngày 15/01/2018, Công ty Tư vấn Quản lý MCG (MCG) và Tổ chức phi chính phủ CARE Quốc tế tại Việt Nam (CARE

MCG hỗ trợ WWF nghiên cứu những rủi ro và cơ hội về nước của ngành dệt Việt Nam và Campuchia

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund-WWF) và nhãn hàng Tommy Hilfiger đang cùng hoàn thiện báo cáo