mcg@mcg.vn (024) 3935 0082 - 097 567 4766

default-logo

  • Sứ mệnh của chúng tôi

    Chúng tôi cam kết đóng góp vào sự tăng trưởng và thành công của doanh nghiệp thông qua các giải pháp và dịch vụ thúc đẩy phát triển và thịnh vượng.
  • Tầm nhìn chiến lược

    Qua mỗi dự án tư vấn, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn ngày càng hoàn thiện.
Tư vấn phát triển doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng xác định hiện trạng và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong tương lai và giúp lãnh đạo doanh nghiệp hoạch định những bước đi cần thiết để đạt được những mục tiêu đó.
Tư vấn nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực
Các chuyên gia tư vấn hàng đầu sẽ hỗ trợ khách hàng định hướng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh, cùng với họ phát triển cơ sở hạ tầng nhân sự cũng như năng lực vận hành.
Tư vấn các dự án phát triển kinh tế
Công ty MCG cung cấp các dịch vụ gồm: cải thiện các qui định và khung pháp lý, lên kế hoạch cho các lĩnh vực kinh tế then chốt, tái cơ cấu các doanh nghiệp, sự phát triển của các doanh nghiệp...
Học viện Phát triển Nguồn nhân lực MCG
Học viện Phát triển Nguồn nhân lực MCG là một trong những học viện hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Học viện áp dụng “mô hình huấn luyện” đảm bảo cho học viên có thể ứng dụng những nội dung khóa học vào chính doanh nghiệp của mình nhằm xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực hoàn thiện cho doanh nghiệp.

Các dự án tiêu biểu

Tin tức mới nhất

Bến Thành TSC chú trọng nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý

Trong khuôn khổ chương trình tư vấn và đào tạo về Hệ thống nhân sự và Đánh giá thực...
Read More →

MCG tư vấn hoàn thiện bộ máy tổ chức cho chuỗi phòng tập thể hình Swequity Ultimate Fitness

Nguyễn Hoàng Trí Dũng – Founder của Swequity là đại diện cho lớp lãnh đạo t...
Read More →

MCG thực hiện khảo sát Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI)

Công ty Tư vấn quản lý MCG (MCG) được lựa chọn là đơn vị tư vấn tiến hành thực hiện...
Read More →