Tư vấn MCG hỗ trợ Văn phòng Chính phủ xây dựng công cụ cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Chiều 30/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Tại họp báo, Bà Phùng Thanh Xuân – Tư vấn cao cấp của MCG, với vai trò là…