3 lý do doanh nghiệp triển khai KPI thất bại

Hệ thống KPIs đã và đang được triển khai rộng rãi tại Việt Nam. Mặc dù rất nhiều doanh nghiệp Việt đã tự xây dựng hoặc thuê tư vấn bên ngoài để xây dựng KPI vận hành, nhưng số doanh nghiệp thành công khi áp dụng thì lại rất ít. Vậy đâu là nguyên nhân…

Ưu – nhược điểm của tiêu chuẩn đánh giá KPI

KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator, hiểu chung theo nghĩa Tiếng Việt là chỉ số hiệu suất cốt yếu của một đối tượng tương ứng, có thể đó là chỉ số chính để đo lường hiệu quả thành công của một công việc, một dự án, năng lực nhân sự hoặc quy…

Tư vấn MCG hỗ trợ Văn phòng Chính phủ xây dựng công cụ cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Chiều 30/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Tại họp báo, Bà Phùng Thanh Xuân – Tư vấn cao cấp của MCG, với vai trò là…